რკინის ანკერები

რკინის ანკერები

მექანიკური ფიქსაციის გადაწყვეტილებები მძიმე დატვირთებისთვის

ქიმიური ანკერები

ქიმიური ანკერები

ქიმიური ფიქსაციის გადაწყვეტილებები მძიმე დატვირთვებისთვის

სტანდარტული ანკერები

სტანდარტული ანკერები

პლასტმასის და ლითონის ფიქსაციის გადაწყვეტილებები მსუბუქი და საშუალო დატვირთისთვის

ჩარჩოს ანკერები

ჩარჩოს ანკერები

უსაფრთხო ფიქსაცია ფასადის ქვესტრუქტურების , ფანჯრისა და კარის ჩარჩოებისთვის და ხის კონსტრუქციისთვის

გარე საიზოლაციო ანკერები

გარე საიზოლაციო ანკერები

საიზოლაციო დაფების ფიქსაციის ელემენტები

ფანჯრის ჩარჩოს  ანკერები

ფანჯრის ჩარჩოს ანკერები

ფანჯრებისა და კარების ჩარჩოების ფიქსაცია

სამშენებლო ქიმია

სამშენებლო ქიმია

პროფესიონალური ჰერმეტიზაცია,იზოლაცია და ფიქსაცია

ბურღები

ბურღები

ბურღების და საჭრელების ფართო ასორტიმენტი პროფესიონალი მომხმარებლისთვის

პასიური ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები ( Firestop)

პასიური ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები ( Firestop)

პასიური ხანძარსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილებები

A|C|T - ვენტილირებადი ფასადის სისტემები

A|C|T - ვენტილირებადი ფასადის სისტემები

A|C|T - ვენტილირებადი ფასადის სისტემები,ფარული ფიქსაციისთვის, ნატურალური ქვის, კერამიკის, HPL პანელის და მინისთვის...